انواع دستگاه کارتخوان

انواع دستگاه کارتخوان

/
دستگاه‌ کارتخوان یا دستگاه POS بر اساس بستر ارتباطی و قابلیت‌های آن …
شرایط و نحوه سودهی دستگاه خودپرداز

شرایط و نحوه سودهی دستگاه خودپرداز

/
با اینکه استفاده از دستگاه خودپرداز مزیت‌ های مختلفی را به همراه …
الزامات فنی جهت نصب دستگاه خودپرداز

الزامات فنی جهت نصب دستگاه خودپرداز

/
شرایط بازدید اولیه جهت نصب دستگاه خودپرداز  جهت نصب صحیح دست…
طرح خودپرداز خارج از شعب بانک شهر

طرح خودپرداز خارج از شعب بانک شهر

/
شرکت توسعه و نوآوری شهر به‌عنوان مجری طرح توسعه خودپرداز بان…