جهت ثبت سفارش یا درخواست خود، از فرم درخواست خدمات استفاده کنید. همچنین شما حتی بدون داشتن قرارداد پشتیبانی می توانید مشکل دستگاه خودپرداز را شرح دهید. کارشناسان ما پس از بررسی درخواست با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست خدمات

3 + 2 = ?